Osídlení v kolonii - mladá mezi dospělými perlorodkami