Popis činnosti

- Péče o populaci              
péče o populace a jejich habitat
- Odchov                         
polopřirozený odchov juvenilních perlorodek in situ a následně ex situ tzv.českou cestou (autor metody J.Hruška)
- Bioindikace                    
test za užitím juvenilních jedinců a následné hodnocení kvality biotopu perlorodky říční a úživnosti detritu
- Mapování výskytu          
mapování výskytu velkých mlžů ve vodních tocích
- Záchranné přenosy         
realizace záchranných přenosů perlorodky říční
- Revitalizace                  
revitalizace biotopu filtrátorů
- Luční management        
speciální luční management s cílem změny skladby bylinného patra pobřežního pozemku a zkvalitnění potravy pro filtrátory
- Pomocné prvky             
realizace nových nebo optimalizace funkce stávajících pomocných prvků nutných pro stabilizaci habitatu perlorodky říční