Odchov perlorodky říční

(Margaritifera margaritifera)

Perlorodka říční rozšířená po celé holokarktické oblasti se v minulosti vyskytovala v mnoha řekách v ČR. V současnosti můžeme perlorodku najít na několika místech jižních Čech a Ašského výběžku. Vzhledem k výraznému úbytku početnosti a narušení běhu přirozené reprodukce v druhé polovině 20. století, byla v rámci Záchranného programu Perlorodky říční ČR vytvořena metoda polopřirozeného odchovu (autor metody J.Hruška). Polopřirozený odchov vlastně kopíruje přírodní proces a v současnosti vypomáhá při reprodukci.Snahou polopřirozeného odchovu je reprodukovat mladé perlorodky pro posílení místní populace. Ovšem odchov je prováděn i při potřebě testování vhodnosti či antropogenní zátěže biotopu, úspěšnosti revitalizačních úprav a dalšího ochranářského managementu nebo pro vědecké zkoumání dalších faktorů ovlivňující deštníkový druh jež představuje perlorodka říční.