Odchov perlorodky říční

(Margaritifera margaritifera)

Infikace hostitele

pstruh potoční (Salmo trutta morpha fario)

                                         

V letních měsících, po oplození vajíček adultních perlorodek, je sledovován vývoj zárodků glochidií (larvální forma perlorodky říční). Doba zrání je závislá na součtu průměrných denních teplot vody. Po dozrání glochidií vypuzují perlorodky aktivní glochidie, které jsou připravené osídlit hostitelskou rybu z rodu SALMO, kterou v našich podmínkách zastupuje pstruh obecný. Glochidie jsou odsávány a následuje příprava vodní lázně v požadovaném množství larev na litr vody. V takto připravené lázni se řízeně infikují žábra hostitelů.

Velikost glochidií (cca 70 µm) v porovnání s velikostí zrnka máku