V další fázi vývoje se zárodky formují do tvaru trojúhelníku