O nás

 

Společnost Gammarus CZ, s.r.o. była založena v roce 2009. Společnost je zapsána u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C složka 16990

Jednatel společnosti : Bohumil Dort

Hlavní zaměření :

            - záchrana perlorodky říční – (kriticky ohrožený druh)

            - polopřirozený odchov

            - revitalizace biotopu

            - péče o refugia a habitaty

            - hodnocení biotopu formou bioindikace ex situ a in situ

            - měření chemicko-fyzikálních vlastností vody

            - inventarizace početnosti stávající populace

            - tvorba revitalizačních studií

 

Michaela Černá, Ondřej P. Simon, Michal Bílý, Karel Douda, Bohumil Dort, Michaela Galová, Miriam Volfová Within-river variation in growth and survival of juvenile freshwater pearl mussels assessed by in situ exposure methods. Hydrobiologia, 2018, roč. 2018, č. 810, s. 393-414. ISSN 0018-8158.

Simon O., Tichá K., Rambousková K., Bílý M., Černá M., Dort B., Horáčková J., Hruška J., Kladivová V., Švanyga J., Vydrová A., 2018: Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). – VÚV TGM, Praha, 283 s., ISBN 978-80-87402-63-4 (tištěná verze), ISBN 978-80-87402-64-1 (on-line verze, 2017).

HOŘICKÁ Zuzana 1, Vojtěch BARÁK 2, Michal BÍLÝ 1,2, Radka ČABLOVÁ 1, Bohumil DORT 3, Karel DOUDA 4 Jitka HORÁČKOVÁ 1,2, Václava JAHELKOVÁ 2, Věra KLADIVOVÁ 1, Jiří KŘESINA 5, David PITHART 5, Ondřej P. SIMON 1,2, Jana SLEZÁKOVÁ 5, Jan ŠVANYGA 6, Kamila TICHÁ 1(2019) EU project Strengthening and protection of the freshwater pearl mussel population in the Šumava National Park (Bohemia, Czech Republic)

Simon, O., Černá, M., Hruška, J., Dort, B., Rambousková, K. (2016) Metodika postupů na zajištění potravní nabídky pro perlorodku říční speciálními revitalizacemi -  Metodiky podpory perlorodky říční oddíl C. Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha. 37 s. (certifikovaná metodika, nepublikováno

Simon, O., Dort, B., Hruška, J. (2016) Metodika odchovů -  Metodiky podpory perlorodky říční oddíl E. Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha. 37 s. (certifikovaná metodika, nepublikováno

Simon, O., Rambousková, K., Dort, B., Bílý, M. (2016) Metodika bioindikací -  Metodiky podpory perlorodky říční oddíl F. Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha. 27 s. (certifikovaná metodika, nepublikováno

Vaníčková, I., Kopečková, M,, Dort, B. (2016) : Praktická opatření na podporu perlorodky, Ochrana přírody 3/2016

Dort, B. (2015) : Provedení biomonitoringu prostředí v EVL Horní Malše (PP Horní Malše) s pomocí juvenilních perlorodek dle metodiky záchranného programu, pro VÚV T.G.M. vvi., primární data., nepublikováno, depon in VÚV T.G.M. vvi

VRV a.s., VÚV T.G.M vvi., BC AV vvi,, ČZÚ v Praze, Dort, B. (2015) : SOUŽITÍ ČLOVĚKA A PERLORODKY ŘÍČNÍ VE VLTAVSKÉM LUHU, pro NP a CHKO Šumava , 200 pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in NP Šumava

Dort, B. (2015) : Záchranný program perlorodky říční ČR – odchov, bioindikace a péče o odchovné prvky a jejich funkční plochy na lokalitách I. a II. kategorie v okrese Prachatice (Blanice, Zlatý potok) (hydrologický rok 2013/2014), pro AOPK ČR, 74 pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in AOPK ČR

Zelenková, E., Slavík, O., Douda, K., Hladík, M., Horký, P., Simon, O., Dort, B., Tušer, M., Muška, M. (2015) : Soužití ve Vltavském luhu, Co nového s perlorodkou? Šumava (Jaro 2015) 8-11str.

Vaníčková, I., Simon, O,, Dort, B. (2014) : Omlazení populace perlorodky říční, Ochrana přírody 6/2014

Dort, B. (2014) : Záchranný program perlorodky říční ČR – odchov, bioindikace a péče o odchovné prvky a jejich funkční plochy na lokalitách I. a II. kategorie v okrese Prachatice (Blanice, Zlatý potok) (hydrologický rok 2013/2014), pro AOPK ČR, 69 pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in AOPK ČR

Dort, B. (2014) : Biomonitoring při realizaci protipovodňového opatření mšsta leopoldschlag, pro Land Oberösteraich, fa Technisches büro für gewässerökologie, di Clemens Gumpinger, Gärrtnerstrasse 9, 4600 Wels

Dort, B. (2014) : Terénní chemie a obsluha automatických teplotních čidel v evropsky významné lokalitě Horní Malše ,Závěrečná zpráva pro KÚ JčK, 27pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in KU JcK

Klára Matasová, Ondřej P. Simon , Bohumil Dort , Karel Douda1 & Michal Bílý (2013) Recent distribution of freshwater pearl mussel(Margaritifera margaritifera) at historical localities in the upper part of the Vltava River basin(Czech Republic), Silva Gabreta, p.138-148

Dort, B. (2013) : Záchranný program perlorodky říční ČR – odchov, bioindikace a péče o odchovné prvky a jejich funkční plochy na lokalitách I. a II. kategorie v okrese Prachatice (Blanice, Zlatý potok) (hydrologický rok 2012/2013), pro AOPK ČR, 86 pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in AOPK ČR

Dort, B. (2013) : Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera L.) v horním toku Teplé Vltavy, pro NP Šumava, 38 pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in NP Šumava

Douda, K.  Simon, O., Dort, B., Švanyga, J. (2013) Faktory ovlivňující růst a přežívání juvenilních jedinců perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) – co nám říkají bioindikační metody? In: Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. (Eds.) : Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. 57p.

Dort, B., Simon, O., (2012) : Podklady pro plán péče EVL Horní Malše, pro ARTECH s.r.o., 60 pp. + příloha CD GIS, nepublikováno, depon in ARTECH s.r.o.

Dort, B. (2012) : Popis realizovaných aktivit – průběžná zpráva z realizace projektu (Záchranný program perlorodky říční – odchov, bioindikace a péče o odchovné prvky a jejich funkční plochy na lokalitách I. a II. kategorie v okrese Prachatice (Blanice, Zlatý potok) (hydrologický rok 2011/2012), pro NP AOPK ČR, 88 pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in AOPK ČR

Dort, B. (2012) : Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera L.) v horním toku Teplé Vltavy, pro NP Šumava, 37 pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in NP Šumava

Dort, B. (2012) : Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera L.) v horním toku Malše, pro Land Oberösteraich, 13 pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in Technisches büro für gewässerökologie, di Clemens Gumpinger, Gärrtnerstrasse 9, 4600 Wels

Dort, B. (2012) : Kolik je perlorodek ve Vltavě? Velký mlž druhu Margaritifera margaritifera L. v Teplé Vltavě. Šumava (Jaro 2012) 14-15str.

Dort, B. (2011) : Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera L.) v horním toku Teplé Vltavy, pro NP Šumava, 38 pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in NP Šumava

Dort, B. (2011) : Celoroční péče v Bočním rameni Blanice a Odchovném a reprodukčním prvku Spálenecký potok (hydrologický rok 2010/2011), pro AOPK ČR, 63 pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in AOPK

Dort, B. (2010) : Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera L.) v horním toku Teplé Vltavy, pro NP Šumava, 23 pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in NP Šumava

Dort, B. (2010) : Realizace Záchranného programu perlorodky říční ČR v povodí Blanice, Zlatého potoka, Teplé Vltavy, Malše a Janovského potoka financováno z prostředků EHP/Norsko fondů 2008-2010 a MŽP – Podrobnější popis realizovaných aktivit- Závěrečná zpráva (hydrologický rok 2009/2010), pro AOPK ČR, 184 pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in AOPK

Dort, B. (2010) : Speciální revitalizační studie pramenných oblastí Horní Malše (rakouská část), Závěrečná zpráva pro Technisches büro für gewässerökologie, 76pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in Technisches büro für gewässerökologie, di Clemens Gumpinger, Gärrtnerstrasse 9, 4600 Wels

Dort, B. (2009) : Závěrečná zpráva – celoroční péče v Bočním rameni Blanice a Odchovném a reprodukčním prvku Spálenecký potok (hydrologický rok 2008/2009), pro AOPK ČR, 57 pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in AOPK

Dort, B. (2009) : Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera L.) v horním toku Teplé Vltavy, pro NP Šumava, 16 pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in NP Šumava

Dort, B., Spisar, O., (2008) : Závěrečná zpráva – celoroční péče o Odchovné rameno Blanice a Odchovný a reprodukční prvek Spálenecký potok, pro AOPK ČR, 61 pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in AOPK

Dort, B. (2008) : Zpráva – kontinuální odběry vody z pramenných vývěrů a příprava práce pro terénní práce v povodí Blanice a Zlatého potoka. Zpráva pro VÚV T.G.M., Praha, 12 pp., nepublikováno , depon in VUV T.G.M.

Dort, B., Hruška, J. (2008) : Speciální revitalizační studie pramenných oblastí Horní Malše, Závěrečná zpráva pro KÚ JčK, 103pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in KU JcK

Dort, B., Hruška, J. (2008) : Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera L.) v horním toku Malše. Závěrečná zpráva pro KÚ JčK, 37pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in KU JcK

Simon, O., Kubíková, L., Dort, B., Fricová, K. (2008) : Spring complexes in the Šumava (Bohemian forest) foothill – the beginning of detrital in catchments with the occurrence of freshwater pearl musel (Margaritifera margaritifera L.), VÚV T.G.M, depon in VUV T.G.M.

Dort, B., Hruška, J. (2008) : Speciální revitalizační studie pramenných oblastí Blanice. Závěrečná zpráva pro AOPK ČR, NP a CHKO ŠUMAVA, 205pp. + příloha CD, nepublikováno depon in AOPK

Dort, B., Hruška, J. (2007) : Speciální revitalizační studie pramenných oblastí Zlatého potoka. Závěrečná zpráva pro AOPK ČR, 210pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in AOPK

Dort, B. (2007) : Speciální revitalizační studie. Seminář k vyhodnocení Záchranného programu perlorodky říční v ČR, AOPK ČR 15.5.2007, Praha. Prezentace bez souběžné publikace

Dort, B. (2007) : Závěrečná zpráva ze zimního režimu na odchovně Spálenec a Odchovném a reprodukčním prvku Spálenec, pro AOPK ČR, 38 pp.  Příloha CD, nepublikováno, depon in AOPK

Dort, B. (2007) : Uložení intersticiálních sond a měření chemicko-fyzikálních vlastností vody v prostoru dna. Zpráva pro VÚV T.G.M., Praha, 20 pp. + příloha CD, nepublikováno, depon in VUV T.G.M

Dort, B. (2006) : Sledování aktuálních hodnot vybraných chemicko fyzikálních parametrů vodního prostředí v povodí Blanice, Zlatého potoka a Teplé Vltavy. Zpráva pro VÚV T.G.M., Praha, 19 pp. + příloha CD, nepublikováno, VUV T.G.M.

Dort, B. (2006) : Závěrečná zpráva z biologického dohledu stavebních objektů SO 04, SO 02 stavby „Zprůtočnění odstaveného ramene Blanice v NPP Blanice“ pro AOPK ČR, 16 pp., nepublikováno, depon in AOPK

Dort, B. (2006) : Závěrečná zpráva ze zimního režimu na odchovně Spálenec a Odchovném a reprodukčním prvku Spálenec, pro NP a CHKO ŠUMAVA, 20 pp., nepublikováno, depon in CHKO SUMAVA