Odchov perlorodky říční

(Margaritifera margaritifera)

Řízená metamorfóza

V období parazitace probíhá řízená metamorfóza glochidií. Doba proměny je ovlivněna zejména teplotou vody. Pro účel odchovu jsou ryby drženy v akvarijních nádobách v režimu každodenní péče o teplotě vody 15-17°C. Po dosažení 700°C součtu průměrných denních teplot vody, je „stará“ voda z akvarijních nádob denně přelévána přes síto o okatosti 0,1 mm a usazený sediment kontrolován pod mikroskopem s důrazem na vyhledání juvenilních perlorodek.

Velikost čerstvě narozených perlorodek (cca 340-400 µm) v porovnání s velikostí zrnka máku