Na dně řeky narostlý "vnitrovodní led" ucpávající nátok do refugií (bočních ramen)